logo-top-1

HUREE PORTAL SYSTEM

Дэлгэрэнгүй
logo-top-2

Huree Online Platform

Дэлгэрэнгүй
logo-top-5

International Affairs

Дэлгэрэнгүй

Мэдэгдэл

Нийт оюутан, багш нарт хүргэж буй мэдээллүүд

Хүрээ МХТДС нь...

Сургуулиа товчхон танилцуулъя.

2002
байгуулагдсан он
2170
төгсөгчдийн тоо
112
Гадаадад тэтгэлэгт оюутан
15
Бакалаврын мэргэжил

2022 оны байдлаар

ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Хүрээ МХТДС нь өнөөдрийн байдлаар есөн удаа төгсөлт хийж 1700 мэргэжилтэнг бэлтгэн гаргасан. Нийт төгсөгчдийн 91 хувь нь мэргэжлийнхээ дагуу амжилттай ажиллаж байгаа бөгөөд бусад нь гадаад дотоодын ахисан түвшний сургалтад хамрагдаж байна.

Манай сургууль нь 2011 онд улсын нөлөө бүхий 4 байгууллагаас шалгаруулсан их дээд сургуулийн үнэлгээгээр шилдэг 10 сургуулийн нэг болж, 2012 онд БШУЯны аттестатчилалд орч өндөр үнэлгээ авсан бөгөөд 2014 онд магадлан итгэмжлэгдсэн.

Хүрээ МХТДС нь материаллаг баазаа 2022 оныг хүртэл тасралтгүй өсгөж ирсэн ба үргэлжлүүлэн баяжуулж, хөгжүүлсээр байх болно.

Манай сургуулийн давуу талууд

Хүрээ МХТДС-ийн агуу давуу талуудын талаар мэдэж аваарай.

Гадаадад сурах

Гадаадад суралцуулж буй оюутнуудын тоогоор тэргүүлэгч сургууль

Тэтгэлэг

Нийт оюутнууддаа олгодог тэтгэлгээрээ тэргүүлэгч сургууль

Шинэ технологийн боловсрол

Мэргэжлийн гадаад багш нарын тоогоор тэргүүлэгч сургууль

Оюутны үйлчилгээ

Оюутанд үзүүлэх үйлчилгээгээрээ тэргүүлэгч сургууль

Сургалтын орчин

Сургалтын орчин болон материаллаг баазаараа тэргүүлэгч сургууль

Засгийн газрын тэтгэлэг

Засгийн газрын тэтгэлэгт тэнцсэн оюутны тоогоор тэргүүлэгч сургууль