skip to Main Content

Элсэгчдийн бүртгэл, бүрдүүлэх материал, хугацаа

1. Элсэгчдийн хүсэлтийг 07.01 ~ 07.09-ны хооронд “Хүрээ” МХТДС-ийн байранд хүлээн авна.

2. Элсэхийг хүссэн хүмүүс дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.Үүнд:
• Анкет
• ЭЕШ-ийн онооны бичиг баримт /эх хувь/
• Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
• Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэнийг гэрчлэх бичиг баримт /эх хувь/
• 3*4 хэмжээтэй зураг 4%
• Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөг

Сургалтын төлбөрийг семестер семестерээр хэсэгчлэн төлж болох бөгөөд эхний хагас жилийн төлбөрийг 08-р сарын 25 ны дотор, 2-р хагас жилийн төлбөрийг хаврын семестерийн эхний долоо хоногт багтаан төлнө.

Back To Top