skip to Main Content

ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ, САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ

Элсэгчдийг дэмжих тэтгэлэг:

Оюутнуудын сурах эрмэлзэл,хүсэл тэмүүллийг дэмжиж санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор “Тэтгэлэгт Хөтөлбөр”-ийн журмыг батлан оюутнуудад тэтгэлэг болон сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтийг үзүүлсээр ирсэн. Тус хөтөлбөрт 2017 оны байдлаар дараах төрлийн тэтгэлгүүд багтаж байна.

 

Шинээр элсэгчдэд олгох тэтгэлэг

ЭЕШ оноо Хугацаа Элссэний дараа
700-800 8 семестр 100% (2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой) Сар бүр 100.000  (Голч 3.5-с дээш)
620-699 8 семестр 100% (2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой) Голч 3.5-с дээш
600-619 8 семестр 50 % (1,2-р шалгалтын онооны дундажаар) Голч 3.5-с дээш
580-599 4 семестр 50 % (1,2-р шалгалтын онооны дундажаар) Голч 3.5-с дээш
550-579 2 семистр 50 % (1,2-р шалгалтын онооны дундажаар) Голч 3.5-с дээш
500-549 2 семистр 25 % (1,2-р шалгалтын онооны дундажаар) Голч 3.5-с дээш

 

Төрөл Хугацаа Тайлбар
Хөдөө орон нутаг 1 жил 50% Бүх аймаг
Сургуулийн багш ажилтны хүүхэд Жил бүр 50% Тэтгэлийг хурлаар шийдэгдэнэ
Сургуулийн ажилтны ах дүү Жил бүр 25% Тэтгэлийг хурлаар шийдэгдэнэ
Нэг гэр бүлийн 2 оюутан Жил бүр 25% Тус бүр 25%
Олимпиадын тэтгэлэг 1 семестр 25% Тэтгэлийг хурлаар шийдэгдэнэ

 

Суралцаж буй оюутнуудад олгох тэтгэлэг

Төрөл Хугацаа Тайлбар
Курс бүр 1,2,3-р байр 1 семестр 100%, 50%, 50%, 25%, 25%, 25% Тус бүр 1 оюутан
Оюутны зөвлөл 1 оюутан 100%, 4 оюутан 50% Голч 3.0-с дээш
Сонингын алба 1 оюутан 100%, 4 оюутан 50% Голч 3.0-с дээш
Туслах оюутан 1 семестр 50 % Тэнхим, элсэлтийн алба
Бусад тэтгэлэг

 

Back To Top