skip to Main Content

1. HUREE PORTAL SITE-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА БОЛОН HOPE-ЫН МЭДЭЭЛЭЛ

 

Түүнчлэн HUREE PORTAL SITE-с өөрийн мэдээлэл, хичээлийн дүн, хичээлийн хөтөлбөр, төлбөр зэргийг харах боломжтой.

 

 

HUREE PORTAL SITE-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА БОЛОН ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ /ДҮРС БИЧЛЭГ/

2. ТЭНХИМИЙН БАЙРЛАЛ

“А” – ХҮРЭЭ МХТДС-Н А БАЙР

B1 давхар: Цайны газар, A101~A110, А201~А210, A301~310

“B” – ХҮРЭЭ МХТДС-Н B БАЙР

1 давхар  семенарын өрөө, цайны газар

“C” – ХҮРЭЭ МХТДС-Н С БАЙР

C001~C005, C101~108 байр, C21, Сэжүн хагдан сургалтын төвийн байр

Back To Top