skip to Main Content

1. HUREE PORTAL SITE-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА БОЛОН ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Хичээл сонголт хийхийн өмнө HUREE PORTAL SITE-д өөрийн сургуулиас өгсөн ID болон PASSWORD-г оруулснаар хичээл сонгох боломжтой болно.

Алхам 1: Интернэт рүү ороод portal.huree.edu.com гэж бичиж хайлт хийнэ.

Алхам 2: Portal-руу нэвтрэхийн тулд ID хэсэгт сургуулиас өгөгдсөн кодыг оруулна. PASSWORD хэсэгт өөрийн регистрийн дугаарын сүүлийн 8 цифрийг /регистрийн дугаарын урд бичигдсэн 2 үсэг нь орохгүй үлдсэн тоонууд/ оруулна.

Алхам 3: Өөрийн ID болон PASSWORD -г оруулснаар HUREE PORTAL SITE-руу нэвтэрч орох болно.

ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТ ХЭРХЭН ХИЙХ ЗААВАР

Алхам 1: Хичээл сонголт хийхийн тулд HUREE PORTAL SITE-н зүүн доод буланд байгаа ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТ хэсгийг дарна.

Алхам 2: Дээд талын хайх хэсгээс ТЭНХИМ, КУРС, АНГИ-аа оруулж хайлт хийснээр гарч ирсэн хичээлийг сонгоно.

Тэнхим хэсэгт өөрийн тэнхимийн товчлолыг оруулна.

Курс хэсэгт 1-р курсыг сонгоно.

Анги хэсэгт A, B, C ангиас өөрийн хуваарилагдсан ангийг сонгоно.

Алхам 3: ТЭНХИМ, КУРС, АНГИ-аа оруулсны дараагаар гарч ирсэн бүх хичээлийг нэг нэгээр сонгоно.

Хичээлээ сонгохдоо хөтөлбөрийн доор СОНГОХ гэсэн товчлуурыг дарснаар тухайн хичээлийн хөтөлбөрийн тухай мэдээлэл /цагийн хуваарь, тэнхимийн дугаар, багшийн мэдээлэл/ гарч ирэх ба хамгийн сүүлийн хэсгийн баруун доод булан болох ЭНЭ ХИЧЭЭЛИЙГ СОНГОХ товчлуурыг дарна.

Хичээлээ сонгосний дараагаар МИНИЙ СОНГОСОН ХИЧЭЭЛ хүснэгт гарч ирэх болно.

Алхам 4: Үлдсэн хичээлээ сонгохын тулд ЖАГСААЛТ РУУ БУЦАХ товчлуур дээр дарснаар энэ семестр-д сонгох шаардлагатай хичээлүүдийн хуудас гарч ирнэ. /Өмнөх зааврын дагуу үлдсэн бүх хичээлээ сонгоно./

Алхам 5: Эцэст нь МИНИЙ СОНГОСОН ХИЧЭЭЛ дээр өөрийн сонгосон хичээлүүд гарч ирэх ба баруун доод буланд ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ дээр дарснаар сонгосон хичээлүүдийн цагийн хуваарийг харах боломжтой.

 

Түүнчлэн HUREE PORTAL SITE-с өөрийн мэдээлэл, хичээлийн дүн, хичээлийн хөтөлбөр, төлбөр зэргийг харах боломжтой.

 

HUREE PORTAL SITE-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА БОЛОН ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ /ДҮРС БИЧЛЭГ/

 

2. ТЭНХИМИЙН БАЙРЛАЛ

“А” – ХҮРЭЭ МХТДС-Н А БАЙР

B1 давхар: Цайны газар, A101~A110, А201~А210, A301~310

“B” – ХҮРЭЭ МХТДС-Н B БАЙР

1 давхар  семенарын өрөө, цайны газар

“C” – ХҮРЭЭ МХТДС-Н С БАЙР

C001~C005, C101~108 байр, C21, Сэжүн хагдан сургалтын төвийн байр

Back To Top