skip to Main Content

ЭЛСЭЛТИЙН ТЭТГЭЛЭГ

 ЭЕШ оноо Хугацаа Элсний дараа
700-800 8 семистр 100% Сар бүр 100.000
620-700 8 семистр 100% Голч 3.5с дээш
600-620 8 семистр 50% Голч 3.5с дээш
580-600 4 семистр 50% Голч 3.5с дээш
550-580 2 семистр 50% Голч 3.5с дээш
500-550 2 семистр 25% Голч 3.5с дээш

* 2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

НИЙГМИЙН ХАНГАМЖИЙН ТЭТГЭЛЭГ

Төрөл Хугацаа Тайлбар
Хөдөө орон нутаг 1 жил 25% Бүх аймаг
Сургуулийн багш ажилтаны хүүхэд Жил бүр 50% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Сургуулийн багш ажилтаны ах дүү Жил бүр 25% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Нэг гэр бүлийн 2 оюутан Жил бүр 25% Тус бүр 25%
Олимпиадны тэтгэлэг 1 семистр 25% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ

ХҮРЭЭ МХТДС-ИЙН ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ

Төрөл Хугацаа Тайлбар
Курс бүрээс 1,2,3-р байр 1 семистр 100%, 50%, 50% Тус бүр 1 оюутан
Оюутны зөвлөл 1 оюутан 100% 4 оюутан 50% Оюутны зөвлөл
Сонинын алба 1 оюутан 100% 4 оюутан 50% Сонинын алба
Бусад тэтгэлэг 100-аас дээш хүүхэд авдаг Нэмэлт тэтгэлэг
Туслах оюутан 1 семистр 50% Тэнхим, элсэлтийн алба
Back To Top