skip to Main Content
Факультетийн нэр Мэргэжлийн чиглэл / Хөтөлбөрийн индекс/ Шалгалт өгөх Хичээлүүд Сурах хугацаа

Босго

оноо

I шалгалт

(аль нэг)

II шалгалт

(аль нэг)

Мэдээлэл Холбооны

Технолгийн Факультет

Information Communication

Мэдээллийн технологи – 061204

Математик / Физик Монгол хэл /Англи хэл 4 Жил 480

Computer Science

Компьютерийн ухаан – 061301

System Security

Системийн аюулгүй байдал – 061904

Software Engineering

Програм хангамж – 061302

Internet Business

Бизнесийн удирдлага – 041301

Математик /Нийгэм
Инженерийн Шинжлэх Ухааны Факультет

Electronic Engineering

Электрон системийн автоматжуулалт – 071401

Математик / Физик Монгол хэл /Англи хэл 4 Жил 480

Bio Medical Engineering

Био-инженерчлэл – 078803

Energy Resource

Сэргээгдэх эрчим хүч – 071301

Био Шинжлэх Ухааны

Факультет

Life Science and Biotechnology

Биотехнологи – 078802

Хими /

Биологи /

Математик / Физик

Монгол хэл /Англи хэл 4 Жил 480

Food Biotechnology

Хүнсний инженерчлэл – 072101

Food and Nutrition

Шим тэжээл судлал – 072102

Архитектур ба Барилга Угсралтын Факультет

Architecture

Архитектур – 073102

Математик / Физик Монгол хэл /Англи хэл 5 Жил 480

Architecture Engineering

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга – 073202

4 Жил

Civil Engineering

Авто зам гүүрийн барилгын инженер – 073202

Хүмүүнлэгийн ба Урлагын

Факультет

Korean Language

Солонгос хэлний орчуулагч – 023101

Гадаад хэл /

Монгол хэл

Монгол хэл /Англи хэл 4 Жил 480

English Language

Англи хэлний орчуулагч – 023101

Multimedia

Радио дэлгэцийн техник технологи – 021104

Математик /Нийгэм

Элсэгчдийн бүртгэл, бүрдүүлэх материал, хугацаа

1. Элсэгчдийн хүсэлтийг 07.01 ~ 07.09-ны хооронд “Хүрээ” МХТДС-ийн байранд хүлээн авна.

2. Элсэхийг хүссэн хүмүүс дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.Үүнд:
• Анкет
• ЭЕШ-ийн онооны бичиг баримт /эх хувь/
• Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
• Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэнийг гэрчлэх бичиг баримт /эх хувь/
• 3*4 хэмжээтэй зураг 4%
• Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөг

Сургалтын төлбөрийг семестер семестерээр хэсэгчлэн төлж болох бөгөөд эхний хагас жилийн төлбөрийг 08-р сарын 25 ны дотор, 2-р хагас жилийн төлбөрийг хаврын семестерийн эхний долоо хоногт багтаан төлнө.

Back To Top