skip to Main Content
Life Science And Biotechnology (Биотехнологи)

Life Science and Biotechnology (Биотехнологи)

21-р зуун болох Биотехнологийн ирэн үед хүн төрөлхтөнд тулгарч буй өвчин, хоол тэжээл, байгаль орчин, эрчим хүчний асуудал амьд болон экосистемийн ойлголтод үндэслэн хүн төрөлхтөн болон байгаль орчны нэгдэл, амьд биеийн технологийн аргаар шийдвэрлэх, илүү эрүүл хүн төрөлхтөн болон нийгмийг зохицлоон бүтээхэд хэрэгтэй мэргэжилтэн, боловсон хүчин бэлтгэх алсын хараатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
21-р зууны Биотехнологижсон энэхүү эрин үед амьд бие организмын эс болоод генийн судалгаа шинжилгээ хийхийн тулд микробиологи, ургамал, амьтан мөн хүн төрөлхтөний биохими, генетик, эс болон молекул биологи зэрэг шинжлэх ухаануудын үндэсийг суралцахаас гадна Хөдөө аж ахуйн хүнсний биотехнологи (Agri-Food BT), Эмчилгээний биотехнологи (Medical BT), Байгаль орчины биотехнологи (Environmental BT) зэргийг гол чиглэлээ болгон сурч эзэмшсэнээр дэлхийн хүнс ба өвчлөлийн асуудлыг шийдэж хүн төрөлхтөн болон дэлхий ертөнцийг илүү эрүүл аюулгүй болгож чадах глобалчлагдсан шилдэг мэргэжилтэн бэлтгэн гаргахад гол зорилго маань оршино.

Онцлог
• Гадаад руу оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах (Sookmyung их сургууль, Чүнбүг их сургууль, KRIBB)
• Мэргэжлийн хичээлийг солонгос хэл, англи хэл дээр заах дотоодын оюутан
• Тэнхмийн зугаалга, элсэгчийн тэтгэлэг шилдэг оюутан
• BT тэнхим төгссөний дараа солонгост (1+1 жил) суралцах тогтолцоо (хос мэргэжил)
• BT нь өөр мэргэжилтэй холбон суралцах боломжтой (BT+ FB, FN, ME, EL, KL) Цаашдын зам
• 50% дээш магистер-т дэвшин суралцах боломж (Конгүг их сургууль, Чүнбүг их сургууль, Инха их сургууль, Dankook их сургууль )
• Монголын шинжлэх ухааны хүрээлэн (MAS) Биошинжлэх ухааны хүрээлэн, Химий лаборатори, Эрүүл мэндийн яам болон Байгаль орчний яамд төрийн албан хаагч / салбар харъяаны лаборатори
• Эмнэлэг, Эм судлал , Хүнсний компани \ (MONOS, MON-ENZYM, AP, TESO, MCS Cocacola, Гялс төвд) ажилд орох боломжтой.

Back To Top