skip to Main Content

Хаврын семестрийн онлайн хичээл

Хаврын семестрийн онлайн хичээлүүд сургуулийн шинээр бэлтгэсэн online.huree.edu.mn/ -ээр орно. Энд та бүхний портал дээрээ сонгосон хичээлүүд шууд орох ба үүгээр дамжуулж багш нарынхаа хичээлүүдийг үзэж, даалгавруудаа хураалгана. Нэвтрэхдээ ID хэсэгт оюутны кодоо, Password дээр нь порталын нууц үгээ оруулна.

Read More

2021 оны Хаврын семестр 3 сарын 1-ээс эхлнэ.

2021 оны хаврын семестр 3 сарын 1-ээс эхэлнэ. Хичээл эхлэхээс өмнө хичээл сонголтоо хийх хэрэгтэй. Хичээл сонголтыг төлбөрөө төлж байж хийх боломжтой болно. Энэ удаа Ковид-19-ийн улмаас төлбөр төлөлтийг бусад үеийнхээс өөрөөр хийхээр болсон. 2021оны хаврын семестрийн сургалтын төлбөрийн талаарх…

Read More

2021оны хаврын семистрийн сургалтын төлбөрийн талаарх мэдэгдэл.

Корона19 нөхцөл байдалтай холбоотойгоор сургалтын төлбөр төлөх боломжууд (энэ нь зөвхөн 2021оны хаврын семимтерт хамааралтай ) Төлбөрийг хэсэгчлэн төлөх Төлбөрийг бүрэн төлөх * Сургалтын төлбөр төлөх дээрх 2 хувилбарын аль нэгээр төлөөгүй тохиолдолд хаврын семистерт элсэх авах боломжгүй болно. <2021оны…

Read More
Back To Top