skip to Main Content
2021 оны Хаврын семестр 3 сарын 1-ээс эхлнэ.

2021 оны Хаврын семестр 3 сарын 1-ээс эхлнэ.

2021 оны хаврын семестр 3 сарын 1-ээс эхэлнэ. Хичээл эхлэхээс өмнө хичээл сонголтоо хийх хэрэгтэй. Хичээл сонголтыг төлбөрөө төлж байж хийх боломжтой болно.

Энэ удаа Ковид-19-ийн улмаас төлбөр төлөлтийг бусад үеийнхээс өөрөөр хийхээр болсон.

2021оны хаврын семестрийн сургалтын төлбөрийн талаарх мэдэгдэл. – HUREE UNIVERSITY

 

3 сарын 1-ээс хичээл тэнхимээр орох эсэхийг Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны шийдвэрийн дагуу шийднэ.

Back To Top