skip to Main Content

Хаврын семестрийн онлайн хичээл

Хаврын семестрийн онлайн хичээлүүд сургуулийн шинээр бэлтгэсэн online.huree.edu.mn/ -ээр орно. Энд та бүхний портал дээрээ сонгосон хичээлүүд шууд орох ба үүгээр дамжуулж багш нарынхаа хичээлүүдийг үзэж, даалгавруудаа хураалгана.
Нэвтрэхдээ ID хэсэгт оюутны кодоо, Password дээр нь порталын нууц үгээ оруулна.
Back To Top