skip to Main Content

2021 оны онлайн элсэлт явагдаж байна

2021 оны онлайн элсэлт эхэллээ. Та бүхэн Хүрээ дээд сургуулийн элсэлтийн сайт болох https://elselt.huree.edu.mn -ээр бүртгүүлэх боломжтой. Мөн онлайнаар элсэхдээ давхар тэтгэлэг авах хүсэлтээ илгээж болно. Тэтгэлэг авах хүсэлтээ илгээсэн оюутнуудыг хурлаар оруулж тэтгэлэг авах эсэхийг нь шийднэ.

Back To Top