skip to Main Content

2021 оны элсэлтийн хөтөлбөр

2021 оны элсэлтийн хөтөлбөрийг танилцуулж байна!

1. Элсэгчдийн хүсэлтийг 07.01 ~ 07.31-ны хооронд “Хүрээ” МХТДС-ийн байранд хүлээн авна.
2. Элсэхийг хүссэн хүмүүс дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.Үүнд:
• Анкет
• ЭЕШ-ийн онооны бичиг баримт /эх хувь/
• Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
• Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэнийг гэрчлэх бичиг баримт /эх хувь/
• 3*4 хэмжээтэй зураг 4%
• Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөг
Сургалтын төлбөрийг хичээлийн жилийн шинэ семестр эхлэхээс өмнө төлөх шаардлагатай.

Back To Top