skip to Main Content

2021 оны намрын семестр – Хичээл сонголт

2021-2022 оны хичээлийн шинэ жил 2021 оны 9-р сарын 6-аас цахимаар эхлэх бөгөөд 10 сарын 4-өөс тэнхимийн хичээл эхэлнэ.
Хичээл сонголт 2021 оны 8-р сарын 23-аас эхлэн, 9 сарын 19 хүртэл 2 долоо хоногийн турш үргэлжилнэ.
Back To Top