skip to Main Content
Шинээр элсэгчдийн анхааралд

Шинээр элсэгчдийн анхааралд

Хүрээ Мэдээлэл Холбоо Технологийн Дээд Сургуулийн Оюутан болсонд баяр хүргэе.

Хүрээ МХТДС таныг БНСУ-ийн 50 гаруй их сургуульд оюутан солилцоогоор суралцах боломжийг нээж өгч байна. Үүнээс гадна суралцаж байх хугацаандаа өөрийн авъяас чадвар, идэвхи зүтгэл сурлагын амжилт зэргээс хамаарсан олон төрлийн тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

2021-2022 оны намрын семестртэй холбоотой дараах мэдээллийг хүргэж байна.

Хичээл эхлэх Huree Online Education Platform Хичээл сонголт Хүрээ портол сайтаар
2021/09/13 https://online.huree.edu.mn 2021/09/17 хүртэл https://portal.huree.edu.mn
Хичээл сонголт хийх аргыг бичлэгээр хавсрагасан.ID: оюутны код, нууц үг: регистрийн дугаарын 8 орон
  • Хичээл сонголт хийхийн тулд 750,000 төгрөгнөөс багагүй төлбөр төлсөн байх: /50%, 25% гэх мэт тэтгэлэгт оюутнууд хамрагдсан дээрх төлбөрт элсэлтийн хураамж 100,000 оюутны хураамж 30,000 багтсан /
  • 100% тэтгэлэгтэй оюутнуудын хувьд элсэлтийн хураамж 100,000₮ оюутны хураамж 30,000₮-ийг төлсөн байх.

Төлбөрөө төлөхдөө: Сургуулийн ТӨРИЙН БАНКНЫ ДАНС: 104100363825     /     ХААН БАНКНЫ ДАНС: 5023322903

Гүйлгээний утга: ОЮУТНЫ КОДОО бичиж илгээнэ.

Back To Top