Menu
Idea T

“Шинэ бүтээлч санаа” уралдааны удирдамж

Бүртгүүлэх удирдамж татах :

шинэ-санаа-уралдаан-монгол-орчуулга

 

Баримт татах :

barimt tatah

 

 

Зохион бүтээхэд шинэ санаа амин чухал-Шинэлэг санаатай байхад амжилтанд хүрнэ.

 

2016 он “Хүрээ”Мэдээлэл Холбооны Технологийн дээд сургууль

“Шинэ бүтээлч санаа”  уралдаан

 

Зохион байгуулагч:           “Хүрээ” Мэдээлэл Холбоо Технологийн дээд сургууль

Хариуцагч:                             “Хүрээ” МХТДС-ийн “Шинэ бүтээлч санаа” уралдааныг зохион байгуулах комисс

Ивээн тэтгэгч:                      Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам, “Хүрээ” МХТДС

Ерөнхий ивээн тэтгэгч:  Монголд суугаа БНСУ-ын иргэдийн нийгэмлэг , Монголд суугаа ажил эрхлэгчидийн холбоо

 

. Уралдааны тойм

 1. Зорилго

Мэдлэг мэдээлэл нь тэргүүлэх болсон 21-р зууны Монголын залуу үеийнхэн дунд шинээр Парадигм өөрчлөлтйиг бодитоор уриалан, зохион бүтээх, дизайн, шинжлэх ухаан, бүтээлч санааг нь дэмжиж, оюуны өмчөө амьдралдаа ашиглах, мэдлэгийн өрсөлдөөний чадавхитай ирээдүйн аж үйлдвэр, нийгмийн гол дүр болох Зохион бүтээгч болон эдийн засгийн хөгжилд нөлөөлөх залуу авъяастаныг эрт илрүүлэхэд оршино.

 1. Уралдааны үйл явц
Бүртгэлийн хугацаа

(4.1~5.10)

урьдчилсан шалгаруулалт

(5.11~5.12)

1-р шатны шалгаруулалт

(5.13)

Үндсэн шалгаруулалт болон ялагчыг зарлана

(5.21)

※Зохион байгуулагчдын нөхцөл байдлаас хамааран Уралдааны үйл явц өөрчлөгдөж болно.

 

 1. Бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс

И-мэйл бүртгэл :04 сарын 01 өдөр ~ 05 сарын 10 өдөр хүртэл

Зөвхөн и-мэйл хаягаар бүртгүүлэх

 

Бүрдүүлэх материал :

1) ( ① анкет ② шинэ санаа ③ бүтээлийн зураг эсвэл фото зураг эдгээрийг 1 файл болгон явуулсан тохиолдолд бүртгэл баталгаажна.

※зурган файлыг бичиг баримтан дотор хавсаргана.

※ word файл дотроо зурагаа хавсаргаагүй тохиолдолд UBS-ээр авахгүйг  анхаарна уу.

2)  файлын нэрийг (дүүрэг_сургууль_нэр) гэсэн дарааллаар хадгалан ирүүлэх.

 

. Уралдааны танилцуулга

 1. Оролцогч

 

Улсын ба хувийн хэвшлийн бага , дунд, ахлах ангийнсурагч, их дээд сургууль , коллежийн оюутнууд болонхувь хүмүүс

 

 • Бага ангийн сурагчдийн бүтээлийг тусад нь сонгон шалгаруулалт явуулна.

 

 1. Оролцох бүтээл

Шинэ бүтээл /  санаа болон шинжлэх ухааны ажил

 • Шинэ бүтээл / санаа – тайлбар бичиг болон зураг эсвэл фото зургийг хавсаргах
 • Шинжлэх ухааны ажил – шинжлэх ухааны талын судалгааны

материалыг хавсаргах

 

 1. Бүртгэл

 

 • Танилцуулга болон маягт татах : hureeict.edu.mn
 • Бүртгэл хүлээн авах и-мэйл : EE10D007@yahoo.com

 

 1. Бүрдүүлэх материал

 

 1. Анкет (маягтаар бөглөсөн байх): 1 хувь
 2. Шинэ бүтээл / санаа танилцуулга (маягтаар): 1 хувь
 3. Бүтээлийн зураг эсвэл фото зураг
 4. Бусад
 5. Удирдагч багшийн шагналыг шалгарсан бүтээлийн харъяа сургууль эсвэл тухайн байгууллагын удирдагчид (профессор, багш, бусад) олгоно.
 6. Бүртгэгдсэн материал болон бүтээлийг буцаан олгохгүй.

 

 

. Шалгаруулалт

1-р шатны шалгаруулалт (Баримт бичгийн шалгаруулалт)

 1. Шалгаруулах арга :Бүтээлийн зураг болон бичиг баримтыг үндэслэн шалгаруулна. Анги , төрлөөр нь дотор нь ангилж оролцогчийг шалгаруулна. ( Бусад байгууллагад бүртгэгдсэн ба шагнагдсан бол хасагдах болно)
 2. Шалгаруулалтын жишиг :
 • Шинэ санааг хамгийн ихээр анхаарах ба технологи, практик боломжийг үндэслэнэ.
 • Шалгаруулалтанд оролцогчид тэнцсэн тохиолдолд шалгаруулалт явуулахгүй

※ Уралдаанд ялсан ч бусад уралдаанд шагнагдаж байсан бүтээлийн хувьд шагналт байрнаас түтгэлзүүлнэ.

※ Өмнө танилцуулж байсан болон түүнтэй ижил төстэй сэдвийг танилцуулж байсан тохиодолд шагналт байрнаас түтгэлзүүлнэ.

 1. Шалгаруулалтын жишиг (1-р шат)
Шалгаруулалтын төрөл Дэлгэрэнгүй Оноо
1. Шинэ санаа  ∙ Оролцогчийн түвшинөөсшинэ санаа нь маш өндөр

∙ Оролцогчийн түвшинөөсшинэ санаа нь дунд

∙ Оролцогчийн түвшинөөсшинэ санаа нь амархан

40    ноо
2.. Технологи ∙ Одоо байгаа технологиос өөр.

∙ Одоо байгаа технологиос зарим зүйл өөр.

∙ Одоо байгаа технологитойтөстэй.

30    оноо
 3..Практик боломж ∙ ашигтай бүтээгдэхүүн болгон ашиглаж болно.

∙ тодорхой хэмжээгээр ашиглаж болно.

30 оноо

2-р шатны шалгаруулалт (бүтээгдэхүүн танилцуулах шат)

 1. Шалгаруулах арга :Шинэ бүтээл, шинэ санаа , шинжлэх ухааны бүтээлийнхээ

зохион бүтээх болсон шалтгаан болон үзүүлэх нөлөө зэргийг тайлбарлана.

Шүүгчид зөвхөн шүүх үүднээс биш бодит боломжийг үндэслэн шүүнэ.

( оролцогчийн нас , зохион бүтээсэн нотолгоо зэргийг үндэслэнэ.)

 • Шүүгчид нь мэргэжлийн багш, зохион бүтээгчидээс бүрдэнэ. (нийт 10 хүн)
 • Бүтээлийгбүтээлч өөрөөтайлбарлана.
 • Бүтээлийг тухайн бүтээгдэхүүний загвар эсвэл харж үзэх загвараар илэрхийлж болно.
 1. Шалгаруулалтын жишиг (2-р шат)
Шалгаруулалтын төрөл Дэлгэрэнгүй оноо
1. шинэ санаа (шинжлэх ухаан) ∙ Оролцогчийн түвшинөөс шинэ санаа(шинжлэх ухаан) нь маш өндөр

∙ Оролцогчийн түвшинөөсшинэ санаа (шинжлэх ухаан) нь дунд

∙ Оролцогчийн түвшинөөсшинэ санаа (шинжлэх ухаан) нь амархан

30оноо
2. технологийн шинж чанар (шинэ чанар) ∙ Одоо байгаа технологиос өөр.

∙ Одоо байгаа технологиос зарим зүйл өөр.

∙ Одоо байгаа технологитойтөстэй.

20оноо
3. Практик боломж  ∙ Оролцогчийн түвшинөөспрагтикт боломж  өндөр

∙ Оролцогчийн түвшинөөспрагтикт боломж дунд

∙ бүтээлийн прагтикт боломж бага

20оноо
4. Эдийн засгийн боломж (аж үйлдвэрийн хувьд)  ∙ Эдийн засагт үзүүлэх нөлөө өндөр(Зах зээлийн бүтээл)

∙ Эдийн засагт үзүүлэх нөлөө дунд

∙ Эдийн засагт үзүүлэх нөлөө бага

10оноо
5. Ирээдүйн авъяастан&

Зохион бүтээгчдийн зан чанар

 ∙ бүтээлээ танилцуулж буй байдал, харъяа байгууллагатаа гаргаж байсан амжилт зэрэг

∙ Шалгуур үнэлгээ (бүтээгдэхүүний танилцуулага, Нээлтийн бодол, Бүтээгдэхүүнийг ойлгосон байдал)

20оноо

 

. Шагнал

 1. Шагнал [Шилдэгийн шилдэг / шилдэг/ Тусгай байр]

1) Хувь хүний шагнал : бүтээлийн тоо болон түвшинг бодон шийдвэр гаргах

2) Сургууль(Байгууллага) шагнал : оролцож буй бүтээлийн тоо, удирдагч багшийн үүргийг үндэслэх

 1. Нэмэлт

1) “Хүрээ” МХТДС-д элсэн орох ба шилжиж ороход тэтгэлэгт хамруулах

Шагнал гардуулах хүснэгт (урьдчилсан)

Байр Нэрэмжит шагнал Шагналын сан
1дүгээр байр           1 баг Хүрээ дээд сургуулийн

захиралын

Багт:  500000₮, удирдсан багш : 200000₮, Хүрээ дээд сургуульд   4 жилийн  50%-ийн тэтгэлэгтэй суралцах эрх
2дугаар байр       2 баг Хүрээ дээд сургуулийн дэд захиралын нэрэмжит

-Оюутан(1) Удирдагч(2)

тус бүр 200000₮ удирдсан багш : 150000₮, Хүрээ дээд сургуульд   2 жилийн  50%-ийн тэтгэлэгтэй суралцах эрх
3дугаар байр       3 баг Монголд суугаа Солонгос иргэдийн нийгэмлэгийн даргын  тус бүр 100000₮, удирдсан багш :100000₮, Хүрээ дээд сургуульд   1 жилийн  50%-ийн тэтгэлэгтэй суралцах эрх

 

“Шинэ бүтээлч санаа” уралдаан

Оролцогчийн мэдээлэл
овог нэр Регистрийн дугаар зураг

 

Сургууль, анги (Байгуулагын нэр)
Хаяг (сургууль болон гэр)
е-mail Удирдагч багшийн нэр
утас Удирдагч багшийн утас

※Удирдах багш байхгүй тохиолдолд удирдагч багшийн хэсгийг бөглөхгүй.

 

Бүтээлийн тодорхойлолт
 

Бүтээлийн нэр :_________________________________________________________________

※бүтээлийн нэрийг бичнэ үү.

Оролцогчийн өөрийн зохион бүтээсэн бүтээл мөн эсэх Тийм / Үгүй
 Бусадтай давхцсан бүтээл байгаа тохиолдолд миний бүтээл мөн эсэх Тийм / Үгүй
 Бүртгэгдсэн шинэ санааг зохион байгулагчидийн зүгээс DB-д ашиглаж болно Тийм / Үгүй
Дээрх тодорхойлолттой зөрсөн тохиолдолд шагналт байрыг хүчингүйд тооцохыг хүлээн зөвшөөрч байна.

 

 

Оролцогч:             Гарын үсэгОн              сар               өдөр

 

Бүртгэлийн дугаар:

 
Шинэ санааны агуулга
Шинэ санааны нэр
Шинэ санааны ангилал [1. сургалт, Амьдрал] , [2. Электрон,  Цахилгаан] , [3. Барилга,тоног төхөөрөмж] , [4. Мэдээлэл холбоо] , [5. Хүнс, био] , [6. Нисэх онгоц, огторгуй] , [7.Мяндас, Шинэ материал] , [8.Эрчим хүч, байгаль орчин] , [9.Эфирийн тос,Хими]  [10.Бусад] Патентаар баталсан эсэх Тийм / Үгүй
Шинэ санааны агуулга (50үг хүртэл)
Шинэ санааны дэлгэрэнгүй тайлбар
Хэрэглээболон үр дүн
Урьдынсудалгааны үр дүн
Зураг болон бусад материал