Menu

Хаврын улирлын хичээл эхэлж байгаатай холбоотой мэдээлэл.

1. 2016-2017 оны хичээлийн хаврын улирал 2017 оны 2 сарын 13-д эхэлнэ.

Хичээл цагийн хуваарийн дагуу зохион байгуулагдана.

 

2. Хаврын улирлын хичээл эхэлж байгаатай холбогдуулан хичээл сонголт 2017 оны 2 сарын 06 аас эхлэн 2017 оны 3 сарын

10  ны хооронд үргэлжлэх болно.

 

3.  Нийт оюутнууд  дээрх хугацаанд хичээл сонголтоо хийх ба сургалтын төлбөрийг мөн хугацаанд төлөх шаардлагатай.

2017 оны 3 сарын 11 ээс хичээл сонголт зогсох ба энэ хугацаанд сургалтын төлбөрийг 500,000 төгрөгөөс доош үлдэгдэлтэй

болгоогүй тохиолдолд хичээл сонголт цуцлагдана.

 

4. Дахин элсэлт 2017 оны 3 сарын 13 -ыг хүртэл үргэлжилнэ. Дахин элсэхийг хүссэн оюутнууд тэнхмийн эрхлэгчийн 

   зөвшөөрлийн үндсэн дээр сургалтын албанд ирж бүртгүүлнэ.

 

5. Хаврын хичээлийн улиралд сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй оюутнууд оюутны албатай ирж уулзана.