Menu

Нийт оюутнуудын анхааралд

Хичээл сонголтын сүүлийн хугацаа 2017 оны 3-р сарын 10 нд дуусна.
1. Хичээл сонголт хийгээгүй оюутнууд сургуулийн программаас автоматаар хасагдах бөгөөд дахин элсэхийг хүссэн тохиолдолд дахин элсэлтийн хураамж 100000 мянган төгрөг
2. Хичээл сонголт хийсэн нийт 1-3-р курсын оюутнуудын төлбөр 500 мянгаас доош байх шаардлагатай бөгөөд 2017 оны 3- сарын 13 нд 500 мянгаас доош болоогүй тохиолдолд хичээл сонголт автоматаар устгагдана. Хичээл сонголт устгагдсан тохиолдолд хичээл суулгахгүй.
3. 4-р курсынхан төлбөрийн үлдэлгүй байх шаардлагатай болохыг мэдэгдэж байна.