Menu
06 Mar 17

Нийт оюутнуудын анхааралд

Хичээл сонголтын сүүлийн хугацаа 2017 оны 3-р сарын 10 нд дуусна. 1. Хичээл сонголт хийгээгүй оюутнууд сургуулийн программаас автоматаар хасагдах бөгөөд дахин элсэхийг хүссэн тохиолдолд дахин элсэлтийн хураамж 100000 мянган төгрөг 2. Хичээл сонголт хийсэн нийт 1-3-р курсын оюутнуудын төлбөр 500 мянгаас доош байх шаардлагатай бөгөөд 2017 оны 3- сарын 13 нд 500 мянгаас доош болоогүй тохиолдолд хичээл сонголт автоматаар устгагдана. Хичээл сонголт устгагдсан тохиолдолд хичээл суулгахгүй. 3. 4-р курсынхан төлбөрийн үлдэлгүй байх шаардлагатай болохыг мэдэгдэж байна.

06 Feb 17

Хаврын улирлын хичээл эхэлж байгаатай холбоотой мэдээлэл.

1. 2016-2017 оны хичээлийн хаврын улирал 2017 оны 2 сарын 13-д эхэлнэ. Хичээл цагийн хуваарийн дагуу зохион байгуулагдана.   2. Хаврын улирлын хичээл эхэлж байгаатай холбогдуулан хичээл сонголт 2017 оны 2 сарын 06 аас эхлэн 2017 оны 3 сарын 10  ны хооронд үргэлжлэх болно.   3.  Нийт оюутнууд  дээрх хугацаанд хичээл сонголтоо хийх ба сургалтын төлбөрийг мөн хугацаанд төлөх шаардлагатай. 2017 оны 3 сарын 11 ээс хичээл сонголт зогсох ба энэ хугацаанд сургалтын төлбөрийг 500,000 төгрөгөөс доош үлдэгдэлтэй болгоогүй тохиолдолд хичээл сонголт цуцлагдана.   4. Дахин элсэлт 2017 оны 3 сарын 13 -ыг хүртэл үргэлжилнэ. Дахин элсэхийг хүссэн оюутнууд тэнхмийн эрхлэгчийн     зөвшөөрлийн үндсэн дээр сургалтын албанд ирж бүртгүүлнэ.   5. Хаврын хичээлийн улиралд сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй оюутнууд оюутны албатай ирж уулзана.

01 Apr 16

Хичээл сонголттой холбоотой мэдээлэл

Өнөөдөр хичээл сонголтын сүүлчийн өдөр 547 оюутан хичээл сонголт хийсэн гэвч 406 оюутан одоог хүртэл хичээл сонголт хийгээгүй байна. 1. 4-р сарын 1-ээс эхлэн 4-р сарын 7-нийг хүртэл төлбөрийн үлдэгдэл хамааралгүй бүх оюутнуудын хичээл сонголт нээлттэй. Жич: Төлбөрийн үлдэгдэл 2 сая төгрөгнөөс дээш үлдэгдэлтэй оюутнууд хичээл сонголт хийх боломжгүй. 2. 4-р сарын 8-ний баасан гариг Сургалтын албанаас дахин шалгана. 1) Төлбөрийн үлдэгдэл 300 мянган төгрөгнөөс их үлдэгдэлтэй оюутнууд төлбөр төлөх амлалтын бичгийг сургалтын албанд өгнө. 2) (4-сарын 1-ээс 4-р сарын 7) хугацаанд төлбөр төлөх амлалтын бичиг өгөөгүй оюутнуудын хичээл сонголт 4-р сарын 8-ний баасан гарагт автоматаар цуцлагдана. 3) 4-р сарын 8 нд хичээл сонголт цуцлагдсан оюутнууд 4-р сарын 11-ээс 4-р сарын 15-ны хооронд явагдах дундын шалгалтанд оруулахгүй. 3. 2016 оны Хаврын семестрийн төлбөр төлөх амлалтын бичиг (Сургалтын албанд байгаа) өгөхв. 1) Төлбөр төлөх амлалтын бичгийг бичиж тэнхмийн эрхлэгчээр дамжуулан сургалтын албанд өгнө. 2) Төлбөр төлөх амлалтын хугацаанд төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд хичээл сонголтыг цуцлана. 4. Төлбөрийн үлдэгдэл 2 сая төгрөгнөөс дээш оюутнууд 4-р сарын 7-ний өдөр сургуулиас хасах болно. 1) Сургуулиас хасах хугацааг урьдчилан мэдэгдэх: 2016 оны 4-р сарын 1-ний баасан гаригаас 4-р сарын 7-ний Лхагва гариг 2) Сургуулиас хасахыг урьдчилан мэдэгдэх арга: Тэнхмийн эрхлэгч мэдэгдэнэ. Мөн сургалтын албанаас сургуулийн зарлалын самбар дээр оюутнуудын нэрсийг тавих болон утасаар мэдээлэл өгнө. 3) Сургуулиас хасах өдөр 2016 оны 4-р сарын 8 ний баасан гариг 4) Оюутнуудын нэрс

22 Jan 16

학과별 홍보

1) 지난번 학과장 회의에서 결정된 학과별 홍보 활동(홈페이지 구축 등)을 위하여 2016년도 봄학기(2학기) 목요포럼 시간에 학과별 홍보를 진행합니다. 2) 학과별 발표 일정표를 알려드립니다. (학과별 발표시간은 20분 내외입니다) 2월 25일 오전 11:00 - 11:50 MM, IB 12:00 - 12:50 KL, EL 3월 03일 오전 11:00 - 11:50 EE, ER 12:00 - 12:50 AR, CE 3월 10일 오전 11:00 - 11:50 FN, FB. 12:00 - 12:50 BT, ME. 3월 17일 오전 11:00 - 11:50 CS, SS, SE 12:00 - 12:50 IC 3) 상기 4주 동안에 혹 특강이 발생되는 경우 발표일정을 자동 순연합니다.