Menu

ШИЛДЭГ ЭЛСЭГЧДЭД ОЛГОХ ТЭТГЭЛЭГ

ЭЕШ оноо Хугацаа Элсний дараа
700-800 8 семистр 100% Сар бүр 100.000
620-700 8 семистр 100% Голч 3.5с дээш
600-620 8 семистр 50% Голч 3.5с дээш
580-600 4 семистр 50% Голч 3.5с дээш
550-580 2 семистр 50% Голч 3.5с дээш
500-550 2 семистр 25% Голч 3.5с дээш

 

* 2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

Төрөл Хугацаа Тайлбар
Хөдөө орон нутаг 1 жил 25% Бүх аймаг
Пасторын хүүхэд 4 жил 50% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Сургуулийн багш ажилтаны хүүхэд Жил бүр 50% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Сургуулийн багш ажилтаны ах дүү Жил бүр 25% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Нэг гэр бүлийн 2 оюутан Жил бүр 25% Тус бүр 25%
Олимпиадны тэтгэлэг 1 семистр 25% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Төрөл Хугацаа Тайлбар
Анги бүр 1,2,3-р байр 1 семистр 100%, 50%, 50% Тус бүр 1 оюутан
Тэнхим бүр 1,2,-р байр 1 семистр 100%, 50% 40с дээш оюутантай тэнхим
Оюутны зөвлөл 1 оюутан 100% 4 оюутан 50% Оюутны зөвлөл
Сонингын алга 1 оюутан 100% 4 оюутан 50% Сонингын алга
Бусад тэтгэлэг Тодорхой Нэмэлт тэтгэлэгэ
Туслах оюутан 1 семистр 50% Тэнхим, элсэлтийн алба

1. ЭЕШ – ийн оноо 400 онооноос дээш (дээд боловсролын хуулиар )
2. Тэтгэлэгтэй элсэх суурь шалгалтууд

Тэнхим Сонголт Заавал
Инженерийн тэнхмүүд Математик, физикийн аль нэг  

+ Англи хэл

Био технологи тэнхмүүд Хими, биологи аль нэг
Бизнесийн удирдлага Нийгэм, Математик аль нэг
Гадаад хэлний тэнхмүүд Монгол хэл, нийгэм аль нэг
Радио дэлгэцийн техник Математик, физикийн аль нэг