Menu

ШИЛДЭГ ЭЛСЭГЧДЭД ОЛГОХ ТЭТГЭЛЭГ

ЭЕШ оноо Хугацаа Элсний дараа
700-800 8 семистр 100% Сар бүр 100.000
620-700 8 семистр 100% Голч 3.5с дээш
600-620 8 семистр 50% Голч 3.5с дээш
580-600 4 семистр 50% Голч 3.5с дээш
550-580 2 семистр 50% Голч 3.5с дээш
500-550 2 семистр 25% Голч 3.5с дээш

 

* 2 хичээл тус бүр оноонд хүрсэн байх ёстой

Төрөл Хугацаа Тайлбар
Хөдөө орон нутаг 1 жил 25% Бүх аймаг
Пасторын хүүхэд 4 жил 50% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Сургуулийн багш ажилтаны хүүхэд Жил бүр 50% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Сургуулийн багш ажилтаны ах дүү Жил бүр 25% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Нэг гэр бүлийн 2 оюутан Жил бүр 25% Тус бүр 25%
Олимпиадны тэтгэлэг 1 семистр 25% Тэтгэлэгийн хурлаар шийдэгдэнэ
Төрөл Хугацаа Тайлбар
Курс бүрээс 1,2,3-р байр 1 семистр 100%, 50%, 50% Тус бүр 1 оюутан
Оюутны зөвлөл 1 оюутан 100% 4 оюутан 50% Оюутны зөвлөл
Сонинын алба 1 оюутан 100% 4 оюутан 50% Сонинын алба
Сонингын алга 1 оюутан 100% 4 оюутан 50% Сонингын алга
Бусад тэтгэлэг 100-аас дээш хүүхэд авдаг Нэмэлт тэтгэлэг
Туслах оюутан 1 семистр 50% Тэнхим, элсэлтийн алба

1. ЭЕШ – ийн оноо 410 онооноос дээш (дээд боловсролын хуулиар )
2. Тэтгэлэгтэй элсэх суурь шалгалтууд

Тэнхим Сонголт Заавал
Инженерийн тэнхмүүд Математик, физикийн аль нэг  

+ Англи хэл

Био технологи тэнхмүүд Хими, Математик, физик, биологи аль нэг
Бизнесийн удирдлага Нийгэм, Математик аль нэг
Гадаад хэлний тэнхмүүд Монгол хэл, нийгэм аль нэг
Радио дэлгэцийн техник Нийгэм, Математик аль нэг