Back

МАГИСТРЫН КУРС

2021 оны байдлаар

2003 оны хаврын семестрээс магистрын сургалтаа явуулж эхэлсэн. 2003 ~ 2016 Магистрын нийт 64 оюутан төгссөн. 2011 оны 4 сарын 19- нд Медиа үйлдвэрлэл, Компьютерын ухаан, Электрон системийн автоматжуулалтын магистрын сургалтын зөвшөөрөл авсан. 2016 оны 5дугаар сард Компьютерын ухаан, Электрон системийн автоматжуулалтын докторын сургалтын зөвшөөрөл авсан.

МАГИСТРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Магистрын сургалтад англи/солонгос хэл, компьютер зэрэг боловсролын суурь хичээл, мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх бүх хичээлийг доктор(Ph.D) –оос дээш эрдмийн зэрэг цолтой Cолонгос, Монгол профессор багш нар заадаг. Магистрантурт суралцагсад (магистрант) нь мэргэжлийн суурь, мэргэшүүлэн судлах хөтөлбөрийг нийт 30 кредитийн хүрээнд судлан тодорхой сэдвээр судалгаа хийж дипломын ажил хамгаална. Магистрын сургалтад бакалаврын зэрэгтэй, мэргэжлийн чиглэлээр шинжлэх ухааны уламжлалт болон орчин үеийн онолын өндөр мэдлэгтэй, түүнийг практикт хэрэглэх болон судалгааны ажил хийх арга зүйг эзэмшсэн, орчин үеийн мэдээллийн техник ашиглан мэдээлэл боловсруулж судалгаа, туршилт хийх чадвартай байна.

Элсэлт авах хөтөлбөр

Элсэгчдийн боловсрол

Суралцах хугацаа

Элсэлтийн шалгалт

Тэтгэлэг

Төлбөр

Бүртгэлийн хураамж

Цахилгаан холбоо

Е06190101

Бакалаврын зэрэгтэй, голч 2.75-аас дээш

/ 80 оноос/

1.5~2 жил

1. Англи болон

    солонгос   

    хэлний

    шалгалтаас

    сонгож

    шалгалт өгнө

 

2. Ярилцлагын

     шалгалт

1.”Хүрээ” МХТДС-ийн

    төгсөгч бол эхний

    семестрийн

    төлбөрөөс 50%                                      

 

2. Хамтран ажиллагч

    байгууллагын

    ажилтан бол

    семестер тутмын

    төлбөрөөс 25%                                                                         

 

3. Бусад сургуулийн

    төгсөгчийн голч

    3.75 болон түүнээс

    дээш голчтой бол

    эхний семестрийн

    төлбөр 50%                                     

 Нэг кредитийн 130,000 төгрөг. Нийт 30 кредит судлана.

Тухайн семестерт хэдэн кредит судлахаар төлөвлөгдсөн байна  түүнийг тооцон бодож төлнө.

Элсэлтийн хураамж 10,0000.

1. Бүртгэлийн

    хураамж 10,000

2. Сургуульд элсэн

    орохыг хүссэн

    өргөдөл

3. Анкет /

    сургуулиас авах

4. Цээж зураг -2 хувь

5. Иргэний

    үнэмлэхийн

    хуулбар                  

6. Бакалаврын

    зэргийн  диплом /

    хуулбар  

    нотариатороор

    орсон байх /

7. Оршин суугаа

    хорооны

    тодорхойлолт    

8. Ажилладаг бол

    ажлын газрын

    тодорхойлолт

Бизнесийн удирдлага

Е04130101

Компьютерийн ухаан

Е06130101

Медиа үйлдвэрлэл

Е02110401

Электрон системийн автоматжуулалт

Е07140102

Сэргээгдэх эрчим хүч 

Е07130101

Биотехнологи

Е07880201

Биотехнологийн бакалавр зэрэгтэй голч 2.75-аас дээш