Menu

БАКАЛАВАРЫН МЭРГЭЖЛҮҮД

2018.rule-01

Магистрантурын хөтөлбөр

department01

Доктрантурын хөтөлбөр
1. Компьютерийн ухаан /F06130101/
2. Электрон системийн автоматжуулалт /F07140102/