Back

ТЭНХИМИЙН БАЙРЛАЛ

“А” – ХҮРЭЭ МХТДС-Н А БАЙР
B1 давхар: Цайны газар, A101~A110, А201~А210, A301~310

“B” – ХҮРЭЭ МХТДС-Н B БАЙР
1 давхар – семенарын өрөө, цайны газар

“C” – ХҮРЭЭ МХТДС-Н С БАЙР
C001~C005, C101~108 байр, C21, Сэжүн хагдан сургалтын төвийн байр