Back

БАКАЛАВРЫН МЭРГЭЖЛҮҮД

2022 оны байдлаар

Код

Мэргэжил / Хөтөлбөрийн индекс

I шалгалт

(аль нэг нь)

II  шалгалт

(аль нэг нь)

Сурах 

хугацаа

Босго

оноо

IC

Information  Technology and Communication

Мэдээллийн технологи, харилцаа холбоо

 061204

Математик, Физик,

Монгол хэл, Англи хэл,

Нийгэм, Монголын түүх,

Газар зүй,  Хими, Биологи

4 Жил

440

CS

Computer Science

Програм хангамж – 061301

IB

Internet Business

Бизнесийн удирдлага – 041301

Математик, Физик,

Монгол хэл, Англи хэл,

Монголын түүх, Газар зүй,

Физик, Хими, Биологи

ME

BioMedical Engineering

Биоинженерчлэл – 078803

Математик. Физик

Хими, Биолого, Монгол хэл,

Англи хэл,

Нийгэм, Монголын түүх,

Газар зүй,

4 Жил

EE

Smart Electronic Engineering

Электроник (Электроникийн инженер) –

071401

Математик, Физик

ER

Energy Resource

Сэргээгдэх эрчим хүч – 071301

FN

Food and Nutrition

Шим тэжээл судлал – 072102

Хими,

Биологи

Математик, Физик, Нийгэм,

Монголын түүх, Газар зүй,

Англи хэл, Монгол хэл

4 Жил

FB

Food Biotechnology

Хүнсний инженерчлэл – 072101

Хими,

Физик

Математик, Нийгэм,

Монголын түүх, Газар зүй,

Англи хэл, Монгол хэл, Биологи

AR

Architecture

Архитектур – 073102

Математик

Монгол хэл, Англи хэл,

Монголын түүх, Газар зүй,

Физик, Хими, Биологи, Нийгэм

5 Жил

AE

Architecture Engineering

Барилгын инженер – 073202

Математик, Физик

Монгол хэл, Англи хэл,

Нийгэм, Монголын түүх,

Газар зүй, Хими, Биологи

4 Жил

KL

Korean Language

Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) –

 023101

Гадаад хэл,

Монгол хэл

Математик, Физик, Нийгэм,

Монголын түүх, Газар зүй,  Хими,

Биологи

4 Жил

EL

English Language

Гадаад хэлний орчуулга (Англи) – 023101

MM

Multimedia

График дизайн – 021202

Радио дэлгэцийн техник технологи – 

021104

Англи хэл, Нийгэм, Монголын түүх, Газар зүй,  Хими,

Биологи, Математик, Монгол хэл, Физик