Back

2023 оны байдлаар

ИндексМэргэжлийн нэр ЭЕШ-2
/Доорх шалгалтын аль нэгийг өгсөн байх/
ЭЕШ-2
/Доорх шалгалтын аль нэгийг өгсөн байх/
061301‍Компьютерийн шинжлэх ухаан
Computer Science
Математик эсвэл Физик
/480 оноо/
Нийгэм судлал эсвэл Англи хэл
/440 оноо/
061304Мэдээллийн технологи
Imformation Communication
Математик эсвэл Физик
/480 оноо/
Нийгэм судлал эсвэл Англи хэл
/440 оноо /
021106График дизайн
Multimedia
Математик эсвэл Англи хэл
/440 оноо/
Ур чадвар
/480 оноо/
023101Гадаад хэлний орчуулга – Англи хэл
᠎English Language
Англи хэл эсвэл Нийгэм судлал
/480 оноо/
Математик эсвэл Монгол хэл
/480 оноо/
023101Гадаад хэлний орчуулга- Солонгос хэл
Korean Language
Англи хэл эсвэл Нийгэм судлал
/480 оноо/
Математик эсвэл Монгол хэл
/480 оноо/
073104Архитектур
Architecture
Математик эсвэл Физик
/480 оноо/
Ур чадвар
/480 оноо/
072102Хоол зүй, шим судлал
Food and Nutrition
Математик эсвэл Хими
/480 оноо/
Нийгэм судлал эсвэл Англи хэл
/440 оноо/