Back

2022 оны хаврын семестрийн тэтгэлгийн танилцуулга

This event has expired

100%-ийн тэтгэлэг авсан оюутнуудын тэтгэлэг ирэх семестр эхлэхээс өмнө олгогдоно.

  1. ЭЕШ-ийн оноогоор 100%-ийн тэтгэлэг авсан оюутнууд
  2. 2021 оны намрын семестрт курсийнхээ нийт оюутнуудаас 1-т орсон оюутан
  3. Бусад 100%-ийн тэтгэлэг авсан оюутнууд

 

Сургуулийн ажилд оролцсон оюутнуудын тэтгэлэг

  1. Тэнхимийн туслахын тэтгэлэг
  2. Оюутны зөвлөлийн тэтгэлэг, сонины албаны тэтгэлэг
  3. Сургуулийн сүлжээний туслах оюутан
  4. Бусад ажлын тэтгэлэг

 

 * Бусад тэтгэлэг авч байгаа оюутнууд хичээл сонголтоо хийсний дараа тэтгэлэг нь орно.

Доор заасны дагуу төлбөрөө төлсөн тохиолдолд хичээл сонголтоо хийх эрх үүснэ.

  • 1-р курс: Өмнөх семестрийн төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх + хаврын семестрийн төлбөрийн 50%(750,000төгрөг)
  • 2~4-р курс, Архитектурын тэнхимийн 5-р курс: Өмнөх семестрийн төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх + хаврын семестрийн төлбөрөөс 500,000төгрөг
  • Сургалтын төлбөрийн үлдэгдлийг дундын болон эцсийн шалгалтаас өмнө төлж дуусгасан байна.

Start Time

12:00 am

January 28, 2022

Finish Time

5:00 pm

February 25, 2022

Address

Huree University