skip to Main Content

Internet Business (Бизнесийн удирдлага)

Мэдээллийн Технологийн хөгжлийг даган Менежментийн шинжлэх ухаан ч гайхалтай үр бүтээмжтэй болж өөрчлөгдөн хөгжсөөр байна. Гүйцэтгэх удирдлагууд өдөр тутмын болоод…

Software Engineering (Програм хангамж)

Програм хангамжийн хөгжил асар хурдацтай хөгжиж буй өнөө үед програм хангамжийг нарийн аргачлал, дэс дарааллын дагуу хөгжүүлэх нь зайлшгүй шаардлагатай…

Computer Science (Компьютерийн ухаан)

Тэнхимийн танилцуулга Хүрээ МХТДС-ийн ууган тэнхимүүдийн нэг болох Компьютерийн програм хангамжийн тэнхим нь анх 2002 онд 30 оюутан 3 багштайгаар…

Information Communication (Мэдээллийн технологи)

“Хүрээ” Мэдээлэл Холбоо Технологийн Дээд Сургууль нь 2002 онд анх монгол улсад техник хангамж, депрограм хангамжийн чиглэлээр инженер, техникийн мэргэжилтэн…

Back To Top