skip to Main Content

Хүрээ МХТДС-ийн материаллаг бааз тасралтгүй өсөж байгаа бөгөөд есөн удаа төгсөлт хийж 1700-д мэргэжилтэнг бэлтгэн гаргасан нь бүгд гадаад дотоодын томоохон байгууллагуудад ажиллаж байна. 2011 онд улсын хэмжээнд нөлөө бүхий 4 байгууллагаас шалгаруулсан их дээд сургуулийн үнэлгээгээр ТОР 10 сургуулийн нэг болсон билээ. Манай сургууль нь 2014, онд магадлан итгэмжлэгдсэн бөгөөд 2012 онд БШУЯ-ны аттестатчилалд орж өндөр үнэлгээ авсан. Нийт төгсөгчдийн 91 хувь нь мэргэжлийн дагуу ажлын байраар хангагдаж үлдсэн нь гадаад дотоодын ахих түвшний сургалтанд хамрагдаж байгаа ба гадаадад ажиллаж байна.

Back To Top