Нийтлэг асуулт, хариулт

Элсэгчдэд зориулсан хариултууд

Элсэлттэй холбоотой мэдээллүүдийг дараах холбоосоор орж авна уу. https://elselt.huree.edu.mn/
Манай сургууль бакалаврын өдрийн 14 хөтөлбөр, мэргэжлээр элсэлт авдаг. Дараах холбоосоор дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. https://www.huree.edu.mn/department/
11-304850, 11-304846 руу залгаж мэдээлэл авна уу.
Оюутнуудын сурах эрмэлзэл,хүсэл тэмүүллийг дэмжиж санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор “Тэтгэлэгт Хөтөлбөр”-ийн журмыг батлан оюутнуудад тэтгэлэг болон сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтийг үзүүлсээр ирсэн. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор үзнэ үү. https://www.huree.edu.mn/lp-become-a-teacher-2/

Оюутнуудад зориулсан хариултууд

Хичээл сонголтыг https://portal.huree.edu.mn/ хаягаар хийнэ. Дэлгэрэнгүй зааврыг доорх холбоосоор үзнэ үү. https://www.huree.edu.mn/info-web/
Төлбөрийг дансаар төлнө. Хаан банк: 5023322903, Төрийн банк: 104100363825 тоот дансанд нэр, оюутны код, утасны дугаараа бичнэ.
Хүрээ МХТДС-ийн 2, 3-р курсийн оюутнууд явах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор авна уу. https://oia.huree.edu.mn/
Оюутнуудын сурах эрмэлзэл,хүсэл тэмүүллийг дэмжиж санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор “Тэтгэлэгт Хөтөлбөр”-ийн журмыг батлан оюутнуудад тэтгэлэг болон сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтийг үзүүлсээр ирсэн. Тус хөтөлбөрт 2021 оны байдлаар дараах төрлийн тэтгэлгүүд багтаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.huree.edu.mn/info-scholarship/ холбоосоос авна уу.
Сургалтын албанд өөрийн биеэр ирж, мэдэх боломжтой.